GW 1
Rataje RULEZ vs Border Princes
Tymoniki B. vs Maneking
Gababibobazyl vs Wojownicy O.
Gruby Melanż vs Luczyn Kruczyn
Rycerze Wiatru vs Jihad z Etihad
GW 2
Maneking vs Rycerze Wiatru
Wojownicy O. vs Jihad z Etihad
Gruby Melanż vs Rataje RULEZ
Border Princes vs Tymoniki B.
Luczyn Kruczyn vs Gababibobazyl
GW 3
Tymoniki B. vs Gruby Melanż
Maneking vs Border Princes
Gababibobazyl vs Rataje RULEZ
Jihad z Etihad vs Luczyn Kruczyn
Rycerze Wiatru vs Wojownicy O.
GW 4
Rataje RULEZ vs Jihad z Etihad
Gababibobazyl vs Tymoniki B.
Gruby Melanż vs Maneking
Border Princes vs Rycerze Wiatru
Luczyn Kruczyn vs Wojownicy O.
GW 5
Maneking vs Gababibobazyl
Wojownicy O. vs Rataje RULEZ
Jihad z Etihad vs Tymoniki B.
Border Princes vs Gruby Melanż
Rycerze Wiatru vs Luczyn Kruczyn
GW 6
Rataje RULEZ vs Luczyn Kruczyn
Tymoniki B. vs Wojownicy O.
Gababibobazyl vs Border Princes
Gruby Melanż vs Rycerze Wiatru
Jihad z Etihad vs Maneking
GW 7
Wojownicy O. vs Maneking
Gruby Melanż vs Gababibobazyl
Border Princes vs Jihad z Etihad
Luczyn Kruczyn vs Tymoniki B.
Rycerze Wiatru vs Rataje RULEZ
GW 8
Tymoniki B. vs Rataje RULEZ
Maneking vs Luczyn Kruczyn
Gababibobazyl vs Rycerze Wiatru
Wojownicy O. vs Border Princes
Jihad z Etihad vs Gruby Melanż
GW 9
Rataje RULEZ vs Maneking
Gababibobazyl vs Jihad z Etihad
Gruby Melanż vs Wojownicy O.
Luczyn Kruczyn vs Border Princes
Rycerze Wiatru vs Tymoniki B.
GW 10
Border Princes vs Rataje RULEZ
Maneking vs Tymoniki B.
Wojownicy O. vs Gababibobazyl
Luczyn Kruczyn vs Gruby Melanż
Jihad z Etihad vs Rycerze Wiatru
GW 11
Rycerze Wiatru vs Maneking
Jihad z Etihad vs Wojownicy O.
Rataje RULEZ vs Gruby Melanż
Tymoniki B. vs Border Princes
Gababibobazyl vs Luczyn Kruczyn
GW 12
Gruby Melanż vs Tymoniki B.
Border Princes vs Maneking
Rataje RULEZ vs Gababibobazyl
Luczyn Kruczyn vs Jihad z Etihad
Wojownicy O. vs Rycerze Wiatru
GW 13
Jihad z Etihad vs Rataje RULEZ
Tymoniki B. vs Gababibobazyl
Maneking vs Gruby Melanż
Rycerze Wiatru vs Border Princes
Wojownicy O. vs Luczyn Kruczyn
GW 14
Gababibobazyl vs Maneking
Rataje RULEZ vs Wojownicy O.
Tymoniki B. vs Jihad z Etihad
Gruby Melanż vs Border Princes
Luczyn Kruczyn vs Rycerze Wiatru
GW 15
Luczyn Kruczyn vs Rataje RULEZ
Wojownicy O. vs Tymoniki B.
Border Princes vs Gababibobazyl
Rycerze Wiatru vs Gruby Melanż
Maneking vs Jihad z Etihad
GW 16
Maneking vs Wojownicy O.
Gababibobazyl vs Gruby Melanż
Jihad z Etihad vs Border Princes
Tymoniki B. vs Luczyn Kruczyn
Rataje RULEZ vs Rycerze Wiatru
GW 17
Rataje RULEZ vs Tymoniki B.
Luczyn Kruczyn vs Maneking
Rycerze Wiatru vs Gababibobazyl
Border Princes vs Wojownicy O.
Gruby Melanż vs Jihad z Etihad
GW 18
Maneking vs Rataje RULEZ
Jihad z Etihad vs Gababibobazyl
Wojownicy O. vs Gruby Melanż
Border Princes vs Luczyn Kruczyn
Tymoniki B. vs Rycerze Wiatru
GW 19
Rataje RULEZ vs Border Princes
Tymoniki B. vs Maneking
Gababibobazyl vs Wojownicy O.
Gruby Melanż vs Luczyn Kruczyn
Rycerze Wiatru vs Jihad z Etihad
GW 20
Maneking vs Rycerze Wiatru
Wojownicy O. vs Jihad z Etihad
Gruby Melanż vs Rataje RULEZ
Border Princes vs Tymoniki B.
Luczyn Kruczyn vs Gababibobazyl
GW 21
Tymoniki B. vs Gruby Melanż
Maneking vs Border Princes
Gababibobazyl vs Rataje RULEZ
Jihad z Etihad vs Luczyn Kruczyn
Rycerze Wiatru vs Wojownicy O.
GW 22
Rataje RULEZ vs Jihad z Etihad
Gababibobazyl vs Tymoniki B.
Gruby Melanż vs Maneking
Border Princes vs Rycerze Wiatru
Luczyn Kruczyn vs Wojownicy O.
GW 23
Maneking vs Gababibobazyl
Wojownicy O. vs Rataje RULEZ
Jihad z Etihad vs Tymoniki B.
Border Princes vs Gruby Melanż
Rycerze Wiatru vs Luczyn Kruczyn
GW 24
Rataje RULEZ vs Luczyn Kruczyn
Tymoniki B. vs Wojownicy O.
Gababibobazyl vs Border Princes
Gruby Melanż vs Rycerze Wiatru
Jihad z Etihad vs Maneking
GW 25
Wojownicy O. vs Maneking
Gruby Melanż vs Gababibobazyl
Border Princes vs Jihad z Etihad
Luczyn Kruczyn vs Tymoniki B.
Rycerze Wiatru vs Rataje RULEZ
GW 26
Tymoniki B. vs Rataje RULEZ
Maneking vs Luczyn Kruczyn
Gababibobazyl vs Rycerze Wiatru
Wojownicy O. vs Border Princes
Jihad z Etihad vs Gruby Melanż
GW 27
Rataje RULEZ vs Maneking
Gababibobazyl vs Jihad z Etihad
Gruby Melanż vs Wojownicy O.
Luczyn Kruczyn vs Border Princes
Rycerze Wiatru vs Tymoniki B.
GW 28
Border Princes vs Rataje RULEZ
Maneking vs Tymoniki B.
Wojownicy O. vs Gababibobazyl
Luczyn Kruczyn vs Gruby Melanż
Jihad z Etihad vs Rycerze Wiatru
GW 29
Rycerze Wiatru vs Maneking
Jihad z Etihad vs Wojownicy O.
Rataje RULEZ vs Gruby Melanż
Tymoniki B. vs Border Princes
Gababibobazyl vs Luczyn Kruczyn
GW 30
Gruby Melanż vs Tymoniki B.
Border Princes vs Maneking
Rataje RULEZ vs Gababibobazyl
Luczyn Kruczyn vs Jihad z Etihad
Wojownicy O. vs Rycerze Wiatru
GW 31
Jihad z Etihad vs Rataje RULEZ
Tymoniki B. vs Gababibobazyl
Maneking vs Gruby Melanż
Rycerze Wiatru vs Border Princes
Wojownicy O. vs Luczyn Kruczyn
GW 32
Gababibobazyl vs Maneking
Rataje RULEZ vs Wojownicy O.
Tymoniki B. vs Jihad z Etihad
Gruby Melanż vs Border Princes
Luczyn Kruczyn vs Rycerze Wiatru
GW 33
Luczyn Kruczyn vs Rataje RULEZ
Wojownicy O. vs Tymoniki B.
Border Princes vs Gababibobazyl
Rycerze Wiatru vs Gruby Melanż
Maneking vs Jihad z Etihad
GW 34
Maneking vs Wojownicy O.
Gababibobazyl vs Gruby Melanż
Jihad z Etihad vs Border Princes
Tymoniki B. vs Luczyn Kruczyn
Rataje RULEZ vs Rycerze Wiatru
GW 35
Rataje RULEZ vs Tymoniki B.
Luczyn Kruczyn vs Maneking
Rycerze Wiatru vs Gababibobazyl
Border Princes vs Wojownicy O.
Gruby Melanż vs Jihad z Etihad
GW 36
Maneking vs Rataje RULEZ
Jihad z Etihad vs Gababibobazyl
Wojownicy O. vs Gruby Melanż
Border Princes vs Luczyn Kruczyn
Tymoniki B. vs Rycerze Wiatru